js.mana@yahoo.com
02-314-5847 084-100-5050

พม่า ย่างกุ้ง หงสา สิเรียม อินทร์แขวน [เลสโก ชุ่มบุญ] – (พัก 5 ดาว)

พม่า ย่างกุ้ง หงสา สิเรียม อินทร์แขวน สักการะ 2 ใน 5 มหาบูชาสถานสูงสุดของชาวพม่า ร่วมพิธีมหามงคลเทินพระธาตุวัดเจดีย์กาคาเอ พักหรู 5 ดาว นั่งกระเช้าขึ้นอินทร์แขวน เต็มอิ่มจุใจบุฟเฟ่ต์ซีฟู๊ด และกุ้งแม่น้ำเผา
จองเลย!