js.mana@yahoo.com
02-314-5847 084-100-5050

แกรนด์จอร์เจีย 08 วัน QR

จองเลย!
เริ่มต้นที่ 48,900 บาท

แกรนด์รัสเซีย 9 วัน QR (มอสโคว์-มูร์มันสค์-เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก)

เข้าชม “พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่” ซึ่งรวบรวมสมบัติที่ล้ำค่าในช่วงต้นคริสต์ศตวรรษที่ 19 เข้าชมโบราณวัตถุล้ำค่าและภาพวาดมากมาย ณ พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ
สัมผัสความงดงามทางธรรมชาติ ของแสงเหนือ ณ เมืองมูร์มันสค์
สนุกสนานกับการขับสโนว์โมบิลตะลุยหิมะ // สัมผัสประสบการณ์นั่งรถเทียมกวางเรนเดียร์ลากเลื่อน พิเศษ ท่องเที่ยวไม่ย้อนเส้นทาง กับ 3 เมือง ของรัสเซีย กรุงมอสโคว์ เมืองมูร์มันสค์ และเมืองเซนต์ปีเตอร์เบิร์ก
จองเลย!
เริ่มต้นที่ 72,900 บาท